UBOFOOD

Sàn thương mại điện tử cho thực phẩm

Liên hệ

- Tính năng nổi bật -

01

Quản lý đồng bộ Hàng hóa, Nhà sản xuất, Trung tâm điều hành và các điểm bán hàng

02

Đặt hàng thuận tiện trên đa nền tảng: qua ứng dụng iOS, Android và trên website https://ubofood.com

03

Quy trình xử lý đơn hàng thống nhất từ Khách hàng đặt hàng, qua POS, Tổng hợp tại trung tâm điều hành và Tổng hợp về cho từng Nhà sản xuất

04

Tự động hóa kế hoạch, chương trình Khuyến mãi, gửi thông báo (notiffication)

05

Đưa ra báo cáo kinh doanh theo thời gian thực

06

Quản lý, phân quyền người dùng trong hệ thống