ANVITA

Cho một chuỗi cung ứng thông minh

Nhanh, Thông minh, Tin cậy

Liên hệ

Dịch vụ

Feature

Dịch vụ tư vấn về công nghệ thông tin

We provide consulting services related to high technologies such as: computer vision, NLP, AI, optimization

Feature

Dịch vụ đào tạo về công nghệ thông tin

We provide training services related to high technologies: computer vision, big data, optimization, etc.

Feature

Chuyển giao công nghệ

We have transferred advanced technologies and adapted them to the Vietnamese market.

Sản phẩm của chúng tôi


Giới thiệu

Chào mừng đến với đội ngũ của chúng tôi

Liên hệ

 Số điện thoại:
phone
 Địa chỉ E-mail:
email
 Địa chỉ:
489 Hoang Quoc Viet